خانه ی هنرهای صورتی
شنبه 30 فروردین 1393 :: نویسنده : سارا
آموزش بافت بلوز دخترانه
آموزش بافت بلوز دخترانه
سایزها: S-M-L-XL

وسایل لازم:

    میل دو تائی شماره 4.5
    میل گرد شماره 4.5
    کاموا 350-450-500-550 گرم

کاموا بادی به گونه ای باشد که 26 دونه در 24 رج با پترنOpenwork که نحوه بافتش در زیر آمده است و با میل شماره 4.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد. یا 26 دونه در 24 رج با پترن Cable Panel که توضیح آن در زیر آمده است و با میل شماره 4.5 دارای ابعاد 12.5*12.5 سانتیمتر مربع باشد.

 

توضیحات:

    C6B: سه دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در پشت کار نگه داید، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال سه دونه میل سوم را به زیر ببافید.
    C6F: سه دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در جلوی کار نگه داید، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال سه دونه میل سوم را به زیر ببافید.
    C4B-P: یک دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در پشت کار نگه داید، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال دونه میل سوم را به رو ببافید.
    C4F-P: سه دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در جلوی کار نگه داید، دونه بعد را به رو ببافید، حال سه دونه میل سوم را به زیر ببافید.

    در دستور بافت هر جا گفته شده دونه اضافه کنید اینکار را با ژوته انجام دهید و در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ نیافتد.
    کشباف یک در یک: تعداد دانه ها باید فرد باشد، رج 1 (پشت کار): یکی رو، *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید. رج 2: دونه هائی که در رج قبل به زیر بافته بودید را به رو و دونه هائی که به رو بافته بودید را به زیر ببافید. بعد این دو رج را تکرار کنید.
    نحوه بافت پترن Openwork
        رج 1 (روی کار): به زیر ببافید
        رج 2: یکی رو، *سه تا رو، یکی رو منتها برای بافت این دونه کاموا را دو بار بپیچید* فاصله بین دو *را تا یک دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، یکی رو
        رج 3: یکی زیر، *ژوته، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرد، یک دور کاموا را که در رج قبل اضافه پیچیده بودید از میل بیاندازید، سه تا به زیر، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه در میل بیاورید* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و دونه آخر را به زیر ببافید.
        رج 4: به رو ببافید.
        بعد رجهای 1 تا 4 را تکرار کنید.
    نحوه بافت پترن Cable
        رج 1 (روی کار): چهار تا رو، C6F، شش تا رو، C6B، چهار تا رو
        رج 2: چهار تا زیر، شش تا رو،شش تا زیر، شش تا رو، چهار تازیر
        رج 3:چهار تا رو، سه تا زیر، C4F-P، چهار تا رو، C4B-P، سه تا زیر، چهار تا رو
        رج 4: چهار تا زیر، سه تا رو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا زیر ،سه تارو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا یر
        رج 5: چهار تا رو، سه تا زیر، یکی رو، C4F-P، دو تا رو، C4B-P، یکی رو، سه تا زیر، چهار تا رو
        رج 6: چهار تا زیر، سه تا رو، (دو تا زیر، سه تا رو)سه بار، چهار تا زیر
        رج 7: چهار تا رو، سه تا زیر، دو تا رو، C4F-P، بعد C4B-P، دو تا رو، سه تا زیر، چهار تا رو
        رج 8: چهار تا زیر، سه تا رو، سه تا زیر، شش تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، چهار تا زیر
        رج 9: چهار تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، C6B، سه تا رو، سه تا زیر، چهار تا رو
        رج 10: چهار تا زیر، سه تا رو، سه تا زیر، شش تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، چهار تا زیر
        رج 11: چهار تا رو، سه تا زیر، دو تا رو، C4B-P، بعد C4F-P، دو تا رو، سه تا زیر، چهار تا رو
        رج 12: چهار تا زیر، سه تا رو، (دو تا زیر، سه تا رو) سه بار، چهار تا زیر
        رج 13: چهار تا رو، سه تا زیر، یکی رو، C4B-P، دو تا رو، C4F-P، یکی رو، سه تا زیر، چهار تا رو
        رج 14: چهار تا زیر، سه تا رو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا زیر، سه تا رو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا زیر
        رج 15: چهار تا رو، سه تا رو، C4B-P، چهار تا رو، C4F-P، سه تا زیر، چهار تا رو
        رج 16: چهار تا زیر، شش تا رو، شش تا زیر، شش تا رو، چهار تا زیر
        بعد رجهای 1 تا 16 را تکرار کنید.
    این بلوز به صورت یک تکه بافته میشود. بافت از پائشن قسمت جلو شروع میشود و در پائین قسمت پشت تمام میشود.

 

بافت قسمت پشت

ابتدا 79-87-95-103 دونه سربیاندازید. پنج رج کشباف یک در یک ببافید و بعد به صورت زیر ادامه دهید:

رج 1 (روی کار) 30-34-38-42 دونه به زیر ببافید، یک علامت بگذارید، چهار تا رو، (یک دونه اضافه کنید، یکی به زیر) سه بار، شش تا رو، (یکی به زیر، یک دونه اضافه کنید) سه بار، چهار تا رو، یک علامت بگذراید، تا یک دونه مانده به انتهای رج به زیر ببافید، یک دونه اضافه کنید و دونه آخر را به زیر ببافید. (تعداد دانه ها 86-94-102-110)

رج 2: تا علامت به رو ببافید، چهار تا زیر، شش تا رو، شش تا زیر، شش تا رو، چهار تا زیر، بعد تا انتها به رو ببافید.

رج 3:  تا علامت اول پترن Openwork را ببافید، بعد تا علامت دوم پترن Cable را ببافید، بعد تا انتها پترن Openwork را ببافید.

بعد بافت را مطابق پترنها ادامه دهید. وقتی اندازه 27.5 سانتیمتر شد، رج آخر باید از پشت کار باشد. برای ایجاد آستین در ابتدای دو رج بعد 14 دونه جدید سربیاندازید و دونه های جدید سرانداخته شده را مطابق پترن Openwork ببافید. (تعداد دانه ها 110-118-126-134) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه 47.5-50-52.5-55 سانتیمتر شود. حتماً تا رج 4 پترن openwork ببافید. علامتهای قبلی را حذف کنید و دو علامت جدید در دو طرف 26 دونه وسط بگذارید.

شکل دادن یقه:

تا علامت اول ببافید، کاموای دیگری به دونه های باقیمانده وصل کنید و 26 دونه وسط را کور کنید و تا انتها ببافید. بعد دو سرشانه را همزمان ادامه دهید و موقع بافت در کنار 26 دونه کور شده در هر طرف 3 دونه سه بار کور کنید که در اینصورت 33-37-41-45 دونه برای هر سرشانه باقی میماند. بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه از ابتدا 52.5-55-57.5-60 سانتیمتر شود، حتمآً تا رج 4 پترن Openwork ببافید.

بافت پشت: ابتدا دونه های مربوط به سرشانه چپ را ببافید، بعد 36 دونه جدید سربیاندازید، کاموائی که بعدآً وصل کرده بودید را قطع کنید و بعد دونه های مربوط به سرشانه راست را ببافید. (تعداد دانه ها 102-110-118-126) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه از ابتدا 77.5-82.5-87.5-92.5 سانتیمتر شود، حتمآً تا رج چهار پترن Openwork ببافید.

در ابتدای دو رج بعد 14 دونه کور کنید. (تعداد دانه ها 78-86-94-102) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه از ابتدا 105-110-115-120 سانتیمتر شود، رج آخر باید رج اول پترن Openwork باشد. همزمان در رج آخر یک دونه اضافه کنید. (تعداد دانه ها 79-87-95-103)

بعد پنج رج کشباف یک در یک ببافید و بعد تمام دونه ها را کور کنید.

بعد درز بغلها و زیربغلها را بدوزید. بعد از دور تا دور هر آستین 79-87-95-103 دونه بردارید و به زیر ببافید، بعد پنج رج کشباف یک در یک ببافید و بعد کور کنید.

بعد از دور تا دور یقه جلو و پشت 80 دونه بردارید و به زیر ببافید بعد چهار دور کشباف یک در یک ببافید و بعد کور کنید.

تصویر اندازه های نهائی (اندازه ها برحسب اینچ میباشد

بلوز
بافت بلوز دخترانهنوع مطلب :
برچسب ها : اموزش بافت بلوز، اموزش بلوز دخترانه، قلاب بافی بلوز زنانه، بافتنی، آموزش تصویری بافت بلوز برای دخترخانمها، بافتنی زیبا برا خانمها،
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سارا
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 >
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات